The 2017 KIAA-PKU Astrophysics Forum

 

Time: 
Tuesday, November 14, 2017 - 8:30AM to 6:00PM
Speaker: 
The 2017 KIAA-PKU Astrophysics Forum
Place: 
Auditorium, KIAA