COMMITTEES

SOC

Ran Wang (chair)
Jing Wang (co-chair)
Ke Wang (co-chair)
Roberto Decarli (co-chair)
Yingjie Peng (co-chair)

Andi Burkert
Alain Omont
Dusan Keres
Emanuele Daddi
Emanuele Paolo Farina
Giorgio Lanzuisi
Lisa Kewley
Linda Tacconi
Luca Cortese
Qizhou Zhang

LOC

Jie Yao
Min Sun
Niankun Yu
Shikai Fu
Shuo Zhang
Shuyan Liu
Jinglin Guan