KIAA Work Shift in Summer Break

Leader

Date

On duty

Contact

Office

Time

Luis Chi Ho

18401266486

lho.pku@gmail.com

 

Jul. 16th

Jie Yao

Shuyan Liu

Shuo Zhang

Sun Min

62756630

yaojie@pku.edu.cn

K101

8:30am-12:00pm

1:00pm-5:30pm

Jul. 17th-Jul. 24th

Jie yao

Shuyan Liu

62756630

shuyan@pku.edu.cn

9:00am-12:00pm

1:00pm-4:00pm

Jul. 25th-Jul. Aug. 1st

Min Sun

62756630

minsun1206@pku.edu.cn

Aug. 2nd-Aug. 9th

Shuo Zhang

62756630

z.shuo77@gmail.com

Xuebing Wu

13671075032

wuxb@pku.edu.cn

Aug. 10th-Aug. 24th

Lili Liu

62756630

lililiu86826@pku.edu.cn