The 2017 KIAA-PKU Astrophysics Forum

Time: 
Tuesday, November 14, 2017 - 8:30am to Wednesday, November 15, 2017 - 6:00pm
Place: 
Auditorium, KIAA