Events Calendar

Week of June 18, 2017

  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
All day
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TBD
Speaker: Kohei Hayashi
20 Jun 2017 - 12:00pm
KIAA-PKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaker: Xilong Fan
22 Jun 2017 - 4:00pm
KIAA-PKU Auditorium
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaker: Weichen Wang (王炜辰)
23 Jun 2017 - 12:00pm
1st meeting room, KIAA
 
 
 
 
 
Speaker: Dick Manchester
23 Jun 2017 - 4:00pm
KIAA 1st meeting room