Biblio

Found 2 results
Filters: Author is Shen, Rongfeng  [Clear All Filters]
2019
J. Wen, Long, X. , Zheng, X. , An, Y. , Cai, Z. , Cang, J. , Che, Y. , Chen, C. , Chen, L. , Chen, Q. , Chen, Z. , Cheng, Y. , Deng, L. , Deng, W. , Ding, W. , Du, H. , Duan, L. , Gan, Q. , Gao, T. , Gao, Z. , Han, W. , Han, Y. , He, X. , He, X. , Hou, L. , Hu, F. , Hu, J. , Huang, B. , Huang, D. , Huang, X. , Jia, S. , Jiang, Y. , Jin, Y. , Li, K. , Li, S. , Li, Y. , Liang, J. , Liang, Y. , Lin, W. , Liu, C. , Liu, G. , Liu, M. , Liu, R. , Liu, T. , Liu, W. , Lu, D. 'an, Lu, P. , Lu, Z. , Luo, X. , Ma, S. , Ma, Y. , Mao, X. , Mo, Y. , Nie, Q. , Qu, S. , Shan, X. , Shi, G. , Song, W. , Sun, Z. , Tan, X. , Tang, S. , Tao, M. , Wang, B. , Wang, Y. , Wang, Z. , Wu, Q. , Wu, X. , Xia, Y. , Xiao, H. , Xie, W. , Xu, D. , Xu, R. , Xu, W. , Yan, L. , Yan, S. , Yang, D. , Yang, H. , Yang, H. , Yang, Y. - S. , Yang, Y. , Yao, L. , Yu, H. , Yu, Y. , Zhang, A. , Zhang, B. , Zhang, L. , Zhang, M. , Zhang, S. , Zhang, T. , Zhang, Y. , Zhao, Q. , Zhao, R. , Zheng, S. , Zhou, X. , Zhu, R. , Zou, Y. , An, P. , Cai, Y. , Chen, H. , Dai, Z. , Fan, Y. , Feng, C. , Feng, H. , Gao, H. , Huang, L. , Kang, M. , Li, L. , Li, Z. , Liang, E. , Lin, L. , Lin, Q. , Liu, C. , Liu, H. , Liu, X. , Liu, Y. , Lu, X. , Mao, S. , Shen, R. , Shu, J. , Su, M. , Sun, H. , Tam, P. - H. , Tang, C. - P. , Tian, Y. , Wang, F. , Wang, J. , Wang, W. , Wang, Z. , Wu, J. , Wu, X. , Xiong, S. , Xu, C. , Yu, J. , Yu, W. , Yu, Y. , Zeng, M. , Zeng, Z. , Bin Zhang, B. -, Zhang, B. , Zhao, Z. , Zhou, R. , and Zhu, Z. , GRID: a student project to monitor the transient gamma-ray sky in the multi-messenger astronomy era, Experimental Astronomy, vol. 48, pp. 77-95, 2019.
J. F. Liu, Zhang, H. , Howard, A. W. , Bai, Z. , Lu, Y. , Soria, R. , Justham, S. , Li, X. , Zheng, Z. , Wang, T. , Belczynski, K. , Casares, J. , Zhang, W. , Yuan, H. , Dong, Y. Q. , Lei, Y. , Isaacson, H. , Wang, S. , Bai, Y. , Shao, Y. , Gao, Q. , Wang, Y. , Niu, Z. , Cui, K. , Zheng, C. , Mu, X. , Zhang, L. , Wang, W. , Heger, A. , Qi, Z. , Liao, S. , Lattanzi, M. , Gu, W. - M. , Wang, J. , Wu, J. , Shao, L. , Shen, R. , Wang, X. , Bregman, J. , Di Stefano, R. , Liu, Q. , Han, Z. , Zhang, T. , Wang, H. , Ren, J. , Zhang, J. , Zhang, J. , Wang, X. , Cabrera-Lavers, A. , Corradi, R. , Rebolo, R. , Zhao, Y. , Zhao, G. , Chu, Y. , and Cui, X. , A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements, \nat, vol. 575, pp. 618-621, 2019.