Biblio

Found 2 results
Filters: Author is Shen, Rongfeng  [Clear All Filters]
2019
J. Wen, Long, X., Zheng, X., An, Y., Cai, Z., Cang, J., Che, Y., Chen, C., Chen, L., Chen, Q., Chen, Z., Cheng, Y., Deng, L., Deng, W., Ding, W., Du, H., Duan, L., Gan, Q., Gao, T., Gao, Z., Han, W., Han, Y., He, X., He, X., Hou, L., Hu, F., Hu, J., Huang, B., Huang, D., Huang, X., Jia, S., Jiang, Y., Jin, Y., Li, K., Li, S., Li, Y., Liang, J., Liang, Y., Lin, W., Liu, C., Liu, G., Liu, M., Liu, R., Liu, T., Liu, W., Lu, D. 'an, Lu, P., Lu, Z., Luo, X., Ma, S., Ma, Y., Mao, X., Mo, Y., Nie, Q., Qu, S., Shan, X., Shi, G., Song, W., Sun, Z., Tan, X., Tang, S., Tao, M., Wang, B., Wang, Y., Wang, Z., Wu, Q., Wu, X., Xia, Y., Xiao, H., Xie, W., Xu, D., Xu, R., Xu, W., Yan, L., Yan, S., Yang, D., Yang, H., Yang, H., Yang, Y. - S., Yang, Y., Yao, L., Yu, H., Yu, Y., Zhang, A., Zhang, B., Zhang, L., Zhang, M., Zhang, S., Zhang, T., Zhang, Y., Zhao, Q., Zhao, R., Zheng, S., Zhou, X., Zhu, R., Zou, Y., An, P., Cai, Y., Chen, H., Dai, Z., Fan, Y., Feng, C., Feng, H., Gao, H., Huang, L., Kang, M., Li, L., Li, Z., Liang, E., Lin, L., Lin, Q., Liu, C., Liu, H., Liu, X., Liu, Y., Lu, X., Mao, S., Shen, R., Shu, J., Su, M., Sun, H., Tam, P. - H., Tang, C. - P., Tian, Y., Wang, F., Wang, J., Wang, W., Wang, Z., Wu, J., Wu, X., Xiong, S., Xu, C., Yu, J., Yu, W., Yu, Y., Zeng, M., Zeng, Z., Bin Zhang, B. -, Zhang, B., Zhao, Z., Zhou, R., and Zhu, Z., GRID: a student project to monitor the transient gamma-ray sky in the multi-messenger astronomy era, Experimental Astronomy, vol. 48, pp. 77-95, 2019.
J. F. Liu, Zhang, H., Howard, A. W., Bai, Z., Lu, Y., Soria, R., Justham, S., Li, X., Zheng, Z., Wang, T., Belczynski, K., Casares, J., Zhang, W., Yuan, H., Dong, Y. Q., Lei, Y., Isaacson, H., Wang, S., Bai, Y., Shao, Y., Gao, Q., Wang, Y., Niu, Z., Cui, K., Zheng, C., Mu, X., Zhang, L., Wang, W., Heger, A., Qi, Z., Liao, S., Lattanzi, M., Gu, W. - M., Wang, J., Wu, J., Shao, L., Shen, R., Wang, X., Bregman, J., Di Stefano, R., Liu, Q., Han, Z., Zhang, T., Wang, H., Ren, J., Zhang, J., Zhang, J., Wang, X., Cabrera-Lavers, A., Corradi, R., Rebolo, R., Zhao, Y., Zhao, G., Chu, Y., and Cui, X., A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements, \nat, vol. 575, pp. 618-621, 2019.