Organizing Committees

 

Scientific Organization Committee

Jinming Bai (YNAO)

Zheng Cai (THU)

Junhui Fan (GZHU)

Taotao Fang (XMU)

Lei Hao (SHAO)

Shaoming Hu (SDU)

Linhua Jiang (PKU, co-Chair)

Xu Kong (USTC)

Enwei Liang (GXU)

Jifeng Liu (NAOC, co-Chair)

Yong Shi (NJU)

Jingbo Wang (XAO)

Xuebing Wu (PKU, Chair)

Xiaoyang Xia (TJNU)

Ji Yang (PMO)

Xiaohu Yang (SJTU)

Li Zhang (YNU)

Gang Zhao (NAOC)

Jiayong Zhong (BNU)

 

Local Organization Committee

Subo Dong (PKU)

Jingling Guan (PKU)

Shuyan Liu (PKU)  

Eric Peng (PKU)    

Min Sun (PKU)